www.aquawiert.pl

Wykonywanie studni głębinowych w oparciu o tradycyjne kręgi nie jest już zbyt dobrym rozwiązaniem. W takim przypadku woda deszczowa i różne zanieczyszczenia mogą niestety dostawać się do naszej studni. Złącza studzienne są o wiele lepszych rozwiązaniem, które może zaproponować ta firma www.aquawiert.pl. Złącza są dodatkowo uszczelniane specjalistyczną masą, a samo kopanie studni głębinowej zajmuje firmie nawet tylko jeden dzień, co znacząco ogranicza koszty takiej inwestycji. Warto korzystać z pomocy fachowców i uniezależnić się od dostaw wody.


Aqua Wiert Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych
Bielska 85
34-312 Miedzybrodzie Bialskie

11 wpis

14 wpis

4 wpisy

6 wpis

4 wpisy

14 wpis

5 wpis