Karty substancji chemicznych

Zachodniopomorskie przedsiębiorstwo SpecChem zajmuje się tworzeniem kart charakterystyki do produktów chemicznych. Karty te zawierają informacje na temat niebezpiecznych właściwości preparatów oraz zagrożeń wynikających z ich niewłaściwego użycia. Dodatkowo, informują o tym, jak bezpiecznie stosować mieszaniny, w jaki sposób je transportować, a także jak udzielać pierwszej pomocy, jeśli taka będzie potrzebna. Więcej informacji na temat kart charakterystyki, a także ogólnej działalności firmy znajduje się na stronie internetowej http://www.specchem.eu/karty-charakterystyki-msds.html.SpecChem
Śląska 12/13
70-432 Szczecin
tel. 606 874 162

11 wpis

14 wpis

4 wpisy

6 wpis

4 wpisy

14 wpis

5 wpis