KODEX z Radomia – kompleksowa obsługa BHP firm

Agencja usługowa KODEX z Radomia oferuje kompleksową i w pełni profesjonalną obsługę firm w zakresie BHP i PPOŻ. Podpisujemy umowę z zakładami pracy, zgodnie z którą w ramach comiesięcznej opłaty zobowiązujemy się do systematycznego i wszechstronnego monitorowania wszelkich zagadnień związanych z ich bezpieczeństwem. W ramach obsługi nadzorujemy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz informujemy o pojawiającej się konieczności wprowadzenia zmian. Przygotowujemy rozmaite dokumenty, takie jak: regulaminy, instrukcje przeciwpożarowe, obsługi maszyn i urządzeń. Jako doświadczeni specjaliści jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia dla pracowników i sporządzić ocenę ryzyka na stanowiskach pracy. Pracodawcy mogą liczyć także na naszą rzetelną poradę w sprawach pracowniczych.Agencja usługowa KODEX
Krukowskiego 1
26-600 Radom
tel. 048 331-12-1

11 wpis

14 wpis

4 wpisy

6 wpis

4 wpisy

14 wpis

5 wpis