Oaza | Terapia odwykowa

Alkohol to jedna z substancji zmieniających świadomość. Pity w nadmiarze wywołuje wiele skutków ubocznych – zdrowotnych (psychicznych i fizycznych) oraz społecznych. Aby im zapobiec warto pomyśleć o leczeniu. Terapia odwykowa pozwala na powrót do życia w trzeźwości, ułatwia radzenie sobie w przyszłości z sytuacjami, gdy pojawi się pokusa sięgnięcia po butelkę. Zgłosić się na nią można np. do kliniki OAZA. Położona w otoczeniu przyrody (lasy, jezioro) zatrudnia najlepszych terapeutów specjalizujących się w leczeniu m.in. alkoholików.


Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Oaza
Ługowiska 1
87-850 Choceń
tel. 54 233 70 70

10 wpis

14 wpis

4 wpisy

6 wpis

4 wpisy

14 wpis

5 wpis